Bachovy květové esence

 

 

Bachovy květové esence jsou uceleným systémem založeném na jednoduchosti, úplnosti a teorii uzdravování sebe samého. Energetická podstata z namíchaných kapek je odesílána do oblasti duševní, která následně vysílá impulsy do oblasti tělesné. Mezi energií esence a lidskou energií dojde k propojení a následnému vzájemnému ovlivňování na vibrační úrovni. To znamená, že pokud je nějaká pozitivní emoce oslabena (dochází k žárlivosti), dodáme příslušnou esenci (Holly - Cesmína), která odpovídá pozitivnímu pojetí této emoce (láska) a tato esence podpoří posílení negativní emoce zpět do pozitivného stavu. K lepšímu pochopení lze tento mechanismus vysvětlit na systému práce ladiček. Pokud máme dvě ladičky a jednu z nich rozezníme, po přiblížení druhé ladičky do blízkosti té znějící dojde k rozeznění i druhé ladičky, a to podle vibrací té první. Stejně tak dovibruje naše negativní emoce k pozitivní vibraci bachových esencí.

Esence působí na negativní emoce člověka, které často vedou k blokaci energie v těle, její následná stagnace postupně vede ke vzniku nemocí. Bachovy esence pomáhají rpzproudit zablokovanou energii, čímž dojde k obnově harmonie v organismu a ústupu potíží.

Tento systém po mnohaletém výzkumu vyvinul Dr. Edward Bach, který postupně vytvořil 38 bylinných esencí, které umí léčit "duši". Všechny květové esence jsou připravené z nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů. Existuje ještě 39. esence, která se jměnuje KRIZOVÁ (Rescue Remedy). Ta je speciálně namíchána z 5-ti květových esencí a používá se při krizových psychockých situacích - otřesu a šoku, pomáhá zvládnout nepříjemné události.

Esence jsou čistě přírodní, nejsou škodlivé, nemají žádné vedlejší účinky a kontraindikace. Není v nich přímo zpracována konkrétní rostlina, takže nepůsobí jako alergen ani u lidí s citlivostí na konkrétní rostlinu. Pokud by se stalo, že bude výběr esence nesprávný, takováto esence nebude odpovídat momentálním tělesným vibracím, nebude tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Bachova květová terapie nepřetváří negativní vlastnosti člověka, ale naopak podporuje a posiluje jeho pozitivní potenciál. Vysoké vibrace divoce rostoucích rostlin se přenáší také na člověka, který je užívá, což přirozeně a jemně harmonizuje stav člověka a umožňuje tak překonání problémů a podporuje zdraví.

Bachovy esence jsou již několik let hojně a s úspěchem využívány při zmírňování a odstraňování potíží psychického i fyzického (zejména psychosomatického) charakteru u lidí i zvířat. Velmi dobré výsledky jsou dosahovány u dětí s poruchami učení a chování, autistických a hypersenzitivních jedinců.

 

 

Seznam esencí a jejich základní charakteristika:

 

STRACH

 • Devaterník penízkový (Rock Rose, 26) - pro stav nouze, situace po nehodě, děs, obrovský strach, panika

 • Kejklířka skvrnitá (Mimulus, 20) - obavy a strach ze známých věcí (smrt, zkoušky, bouřka, psi…), nervozita, úzkost
 • Slíva třešňová (Cherry Plum, 6) - obava ze ztráty sebekontroly, strach, že uděláme hrozné věci, které si nepřejeme, přesto je tu nutkání, hluboké zoufalství, hysterie

 • Topol osika (Aspen, 2) - nevysvětlitelné obavy, nervozita, strach z něčeho neznámého, zlé předtuchy, přeludy

 • Červený kaštan (Red Chestnut, 25) - přehnané starosti a obavy o své blízké

 

NEJISTOTA

 • Rožec (Cerato, 5) - zpochybňujete svoji schopnost odhadnout situaci, potřeba neustálé konzultace s někým, nejistota, nerozhodnost, nesamostatnost
 • Chmerek roční (Sclerantus, 28) - nerozhodnost mezi dvěma alternativami, vnitřní nevyrovnanost, vrtkavost, střídání nálad
 • Hořec podzimní (Gentian, 12) - rychlá ztráta odvahy, pochybnosti, skepse, deprese ze zhoršení stavu, pesimismus, sklíčenost

 • Hlodaš (Gorse, 13) - beznaděj, zklamání, pesimismus, chronické subjektivní potíže, ztráta naděje, utrpení, rezignace

 • Habr (Hornbeam, 17) - kolísavé nálady, chybí potěšení, mentální únava, otupělost, tíha, nezájem

 • Sveřep větevnatý (Wild Oat, 36) - nespokojenost spojená s nerozhodností ohledně životní cesty, stylu, poslání, bezcílnost, unuděnost

 

NEDOSTATEČNÝ ZÁJEM O PŘÍTOMNÉ OKOLNOSTI

 • Bílá lesní réva (Clematis, 9) - ztráta zájmu o okolní dění, snění za bílého dne, útěk před realitou, nepozornost

 • Zimolez kozí list (Honeysuckle, 16) - návraty do minulosti, nostalgie, marná touha, stesk po domově

 • Planá růže (Wild Rose, 37) - apatie, rezignace, vnitřní kapitulace, nedostatek vitality

 • Oliva (Olive, 23) - tělesná i duševní únava a vyčerpání, nedostatek sil, slabost po nemoci

 • Bílý kaštan (White Chestnut, 35) - v hlavě neustále kolují myšlenky, kterých se nelze zbavit, vytváření krizových scénářů, nespavost, nesoustředěnost

 • Divoká hořčice (Mustard, 21) - melancholie a deprese bez zjevných příčin, sklíčenost, pasivita

 • Poupě kaštanu (Chestnut Bud, 7) - neumí se poučit ze zkušeností, opakování stejných chyb

 

OSAMĚLOST

 • Žebratka bahenní (Water Violet, 34) - dává přednost samotě, hrdá rezervovanost, povýšenost, izolovanost, nepřístupnost

 • Netýkavka žlázonosná (Impatiens, 18) - popudlivost, netrpělivost, prudké reakce, frustrace, podrážděnost, prchlivost

 • Skotský vřes (Heather, 14) - nechce být sám, mluví stále o sobě, nezabývá se ničím jiným než sebou, egocentrismus, posedlost svými problémy

 

PŘECITLIVĚLOST NA VLIVY A MYŠLENKY

 • Řepík lékařský (Agrimony, 1) - za usměvavou tváří ukrývá problémy, maskování pocitů a trápení, útěk k práci, alkoholu, drogám

 • Zeměžluč (Centaury, 4) - nedokáže říct ne, neumí požádat o pomoc, ostýchavost, poddajnost, podřizovaní se jiným

 • Vlašský ořech (Walnut, 33) - nejistota, přecitlivělost, neschopnost vyrovnat se s novou situací, trauma se změny

 • Cesmína ostrolistá (Holly, 15) - návaly žárlivosti, zlosti, hněvu, nenávisti, podezíravosti, nedůvěra

 

SKLESLOST A ZOUFALSTVÍ

 • Modřín (Larch, 19) - nedostatek sebedůvěry, komplexy méněcennosti, falešná skromnost, pasivita

 • Skotská sosna (Pine, 24) - neustálé výčitky svědomí a pocity viny i za ostatní, perfekcionismus, neustálé omlouvání se

 • Jilm (Elm, 11) - pocit přehnané odpovědnosti, která vyčerpává, pocit, že je toho na něj moc, že to nezvládne, zchvácenost

 • Jedlý kaštan (Sweet Chestnut, 30) - zoufalství, pocit, že víc už neunese, nejzazší hranice snesitelnosti, pocit "zahnání do kouta"

 • Snědek okoličnatý (Star of Betlehem, 29) - tělesný či duševní šok, posttraumatické stavy, vnitřní otupělost, zmatenost

 • Žlutá vrba (Willow, 38) - neustálé stížnosti na osud, pocity nespravedlnosti, zatrpklosti, výčitky a obviňování ostatních

 • Dub (Oak, 22) - silný pocit odpovědnosti, který stále nutí překonávat překážky, stále bojují a nevzdávají se i za cenu velkého vyčerpání

 • Plané jablko (Crab Apple, 10) - stydí se za svůj vzhled, má o sobě nevalnou představu, posedlost úklidem, čistotou, stydlivost, znechucenost

 

PŘÍLIŠNÁ PÉČE

 • Čekanka obecná (Chicory, 8) - majetnické sklony, manipulace s lidmi, citové vydírání, vyžadování pozornosti

 • Sporýš lékařský (Vervain, 31) - prosazuje jen své myšlenky, neboť je považuje za jediné správné, přání změnit „svět“, fanatismus, pocit neomylnosti

 • Vinná réva (Vine, 32) - silná ctižádostivost, dominance, až despotismus, tyranie, agresivita

 • Buk lesní (Beech, 3) - kritika a netolerance k ostatním, odsuzování, arogance, úzkoprsost

 • Voda z léčivých pramenů (Rock Water, 27) - klade na sebe příliš vysoké požadavky, nedostatečná flexibilita, puntičkářství, askeze

 

KRIZOVÁ ESENCE (39) - nehody, traumata, zkoušky, operace

 • Devaterník penízkový - hrůza, panika

 • Slíva třešňová - strach, že nad sebou ztratí kontrolu

 • Bílá lesní réva - zasněnost, mdloby

 • Netýkavka žlázonosná - netrpělivost, nervozita

 • Snědek okoličnatý - šok, trauma harmonizace krizových, šokových stavů

 

 

TOPlist

aktualizováno: 24.03.2019 21:33:33