CANISTERAPIE je terapeutická metoda, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Terapeutické schopnosti psů lze využít např. k odstranění komunikačních bariér s klientem, motivaci klienta, aktivizaci klienta nebo prostě jen k relaxaci ve společnosti psího kamaráda.

Naše organizace se zaměřuje na osvětovou činnost, aktivity se psem, vzdělávání se psem a terapii. Disponujeme několika týmy, se kterými spolupracujeme a vždy k Vám pošleme takový tým, o kterém si budeme myslet, že nejvíce vyhovuje Vašim požadavkům. Vždy počítejte s přizpůsobením programu tak, aby vyhovoval momentálnímu rozpoložení našich psů (ne každý pejsek vždy ovládá a zvládá všechno nebo na to či ono má náladu - canisterapie není zkouška z poslušnosti).

Psi využíváme v rámci terapie k motivaci, aktivizaci nebo naopak zklidnění a navazování kontaktu s dětskými klienty, klienty s handicapem a seniory.

Současně pod canisterapii řadíme i terapii strachu ze psů (provádí psycholog a psychoterapeut), jelikož i zde je dříve či později kontakt se psem realizován. Tato terapie je zaměřena zejména na děti, které mají neopodstatněný strach ze psa nebo byly psem napadeny. Při prvním setkání je nutné určit původce strachu, namotivovat klienta k chuti problém vyřešit a seznámit ho s autoregulačními metodami k redukci stresu. Po určité době je nenásilným způsobem zprostředkován kontakt se psem. Strach je odstraněn nebo eliminován na minimum.

 

 

Canisterapie je realizována buďto v rámci skupinové či individuální terapeutické intervence.

Při skupinové činnosti lze realizovat společensko-osvětové akce (neomezené skupiny) a aktivačně-motivační program s využitím psa (skupinky max. 5 dětí na jednoho psa).

Individuální canisterapie respektuje konkrétní potřeby a možnosti daného klienta, je mu tzv. ušitá na míru. Zaměřuje na kompenzaci potíží jednotlivých klientů dle jejich diagnózy. Jedná se např. o procvičování hrubé a jemné motoriky, prostorové orientace, koordinace a rovnováhy, komunikace, fyzického kontaktu atp.

              

Společensko-osvětové akce                                                                                            

V rámci osvětové činnosti dojíždíme na předem domluvené akce, do základních a mateřských škol, domovů pro seniory, nemocnic atd. Zařízením nebo samotnými klienty je vybrán program, který je, za účasti psa, zábavnou formou a na konkrétních příkladech prezentován. Forma a styl přednášek jsou individuálně přizpůsobovány podle schopností a možností klientů.

Programy osvětové činnosti:   

CANISTERAPIE

Srozumitelnou formou přibližuje laické veřejnosti tento obor, jednotlivá odvětví a  možnosti využití, vše je názorně demonstrováno.

PSÍ ŘEČ

Tento program je zaměřen na pochopení základních signálů, kterými pes komunikuje, program lze pojmout i jako prevenci pokousání psem. Program je vhodní pro děti předškolního věku.

 

Aktivačně-motivační program s využitím psa

Pomocí přirozeného kontaktu člověka a zvířete se zaměříme na zlepšení kvality života klienta a jeho obecnou aktivizaci. Pozitivní vliv psa na klienty se specifickými potřebami je v rámci programu částečně využit při zážitkovém vzdělávání (upevňování barev, počtů, logického myšlení, verbálního i never-bálního projevu atd.).
Již samotný kontakt se psem a následně např. nácvik jeho ošetřování přispívá k rozvoji hrubé i jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou. Na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze. 

 

 

    

 

 

Více o canisterapii ke stažení zde.

 

Video OS MARTIN - zájmový kroužek Aktivity se psem (aktivačně-motivační hry)

 

TOPlist

aktualizováno: 05.12.2018 12:42:01