Seminář Canisterapie - práce s klientem

Kdy: 10. 11. 2019 od 9.00 do 15.30 hod.

Kde: Přemyslova 521/84, Kralupy nad Vltavou (Mannaz - terapeutická školička s.r.o.)

Cena: 900,- Kč

Jednodenní teoretický seminář určený pro již certifikované týmy. Navazuje na náš Základní kurz canisterapie a rozvíjí znalosti a dovednosti z oblasti práce s klientem.

Náplň semináře:
1. Komunikace s klientem
2. Práce a klientem
3. Řešení problémových situací
4. Motivace, pochvala, odměna, pozitivní přístup
5. Průběh canisterapeutické intervence

TATO AKCE JE BEZ PŘÍTOMNOSTI PSA - program je zaměřen na vzdělávání a trénink dovedností lidské poloviny týmu 😊

Lektor: Mgr. Barbora Janoudová


Účastník obdrží osvědčení o absolvování.

Uzávěrka přihlášek je 3. 11. 2019. Kurz se bude konat při počtu minimálně 5 přihlášených.

 


 

Seminář Práce s hračkami, pomůckami a pracovními listy v canisterapii

Kdy: 08. 12. 2019 od 9.00 do 15.30 hod.

Kde: Přemyslova 521/84, Kralupy nad Vltavou (Mannaz - terapeutická školička s.r.o.)

Cena: 900,- Kč

Jednodenní teoretický seminář určený pro již certifikované týmy. Navazuje na Základní kurz canisterapie a rozvíjí znalosti a dovednosti z oblasti práce s klientem.

Náplň semináře:
1. Percepční, kognitivní a motorické funkce a možnosti jejich rozvoje prostřednictvím canisterapie
2. Možnosti práce s hračkami, pomůckami a pracovními listy
3. Způsoby práce s hračkami, pomůckami a pracovními listy
4. Plánování práce
5. Aktivní a pasivní canisterapie

TATO AKCE JE BEZ PŘÍTOMNOSTI PSA - program je zaměřen na vzdělávání a trénink dovedností lidské poloviny týmu 😊

Lektor: Mgr. Barbora Janoudová


Účastník obdrží osvědčení o absolvování.

Uzávěrka přihlášek je 1. 12. 2019. Kurz se bude konat při počtu minimálně 5 přihlášených.

 


 

Supervizovaná praxe - práce s klientem v canisterapii

Kdy: 02. 02. 2020 od 9.00 do 15.30 hod.

Kde: Přemyslova 521/84, Kralupy nad Vltavou (Mannaz - terapeutická školička s.r.o.)

Cena: 900,- Kč

Jednodenní workshop určený pro již certifikované týmy a pro naše týmy v přípravě. Navazuje na Základní kurz canisterapie a poskytuje zpětnou vazbu na práci canisterapeutických týmů - na akci jsou skuteční klienti, nejedná se o simulovanou praxi.

Každý tým obdrží minimálně týden dopředu e-mailem informace o svém klientovi a požadované cíle canisterapeutické intervence - na čem je třeba s klientem behem canisterapie pracovat. Na akci tedy přijede tým dopředu připravený, se svými pomůckami a představou o cílené práci během canisterapeutické jednotky. Klienti budou z řad dětí se speciálními potřebami ve věku od 3 do 15 let - v případě preference konkrétní věkové skupiny nás o tom informujte předem, pokusíme se takového klienta pro Vás na daný termín nasmlouvat. Práce s klientem bude trvat 20 minut. Následně dostane tým zpětnou vazbu na svoji práci. Ostatní účastníci budou sledovat práci kolegů a následně se budou vyjadřovat k tomu, co viděli.

TATO AKCE JE SE PSEM!

Supervizor: Mgr. Barbora Janoudová, Martin Janoud

Účastník obdrží osvědčení o absolvování.

Uzávěrka přihlášek je 20. 01. 2020. Kurz se bude konat při počtu minimálně 5 přihlášených.

 


Přihlašovací formulář pro další vzdělávání v canisterapii

Závazně se hlásím na: *
 
 
 
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Bydliště (včetně PSČ) *
Telefon *
E-mail *

Vyplněním přihlášky dáváte souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018. Účel získávání těchto osobních údajů je vytvoření seznamu účastníků, prezenční listiny, jmenovky, fakturace, komunikace ohledně této akce. Tyto osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou pro vypořádání povinností vyplývajících z pořádání akce nebo do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu můžete provést kdykoli prostřednictvím e-mailu janoudova@duhovacesta.cz.

Souhlasím s pořizováním fotografií a videí na dané akci a s jejich zveřejňováním neziskovou organizací Duhová cesta, z.s. za účelem propagace a vzdělávání. *
 
 
Opište číslo
TOPlist

aktualizováno: 02.08.2020 22:55:58