FELINOTERAPIE využívá pozitivního působení kočky na zdraví člověka. Terapeutické schopnosti koček lze, stejně jako u psů, využít např. k odstranění komunikačních bariér s klientem, motivaci klienta, aktivizaci klienta nebo prostě jen k relaxaci ve společnosti vrnícího chlupatého kamaráda. 

Koček využíváme, pro terapeutické účely výhradně pouze při práci s klienty, kteří nemají kladný vztah ke psům ani koním, tudíž u nich nelze využít pozitivního působení canisterapie ani hiporehabilitace (např. autismus nebo strach ze psů či velkých zvířat).

Zaměřujeme se zejména na terapii a osvětovou činnost. Je možné dohodnout se i na jiném zaměření felinoterapie, které bude po vzájemné dohodě upraveno tak, aby kočce po všech směrech vyhovovalo, jelikož pro práci s těmito zvířaty je nutno vytvořit bezpečné a příjemné prostředí, ve kterém budou ochotně navazovat kontakt s klientem. Kočky jsou ještě částečně ve výcviku, takže je jim třeba ještě trochu vycházet vstříc.

Kočky přirozenou cestou vedou k motivaci, aktivizaci nebo naopak zklidnění a navazování kontaktu s dětskými klienty, klienty s handicapem a seniory (využití felinoterapie v rámci jiné služby je nutné nahlásit při objednávání, abych s tím počítala - kočka není v poradně pokaždé).

                         

 

Společensko-osvětové akce                                                                                             V rámci osvětové činnosti dojíždíme na předem domluvené akce, do základních a mateřských škol, domovů pro seniory, nemocnic atd. Zařízením nebo samotnými klienty je vybrán program, který je, za účasti kočky, zábavnou formou a na konkrétních příkladech prezentován. Forma a styl přednášek jsou individuálně přizpůsobovány podle přání, schopností a možností klientů.

Program osvětové činnosti:   

FELINOTERAPIE

Srozumitelnou formou přibližuje laické veřejnosti tento obor, jednotlivá odvětví a  možnosti využití, vše je názorně demonstrováno.

 

Aktivačně-motivační program s využitím kočky

Pomocí přirozeného kontaktu člověka a zvířete se zaměříme na zlepšení kvality života klienta a jeho obecnou aktivizaci. Pozitivní vliv kočky na klienty se specifickými potřebami je v rámci programu částečně využit při zážitkovém vzdělávání (upevňování barev, počtů, logického myšlení, verbálního i never-bálního projevu atd.).
Již samotný kontakt s kočkou a následně např. nácvik jejího ošetřování přispívá k rozvoji hrubé i jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou. Na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, kočky podněcují ke hře a k pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze. 

                              

 

Individuální felinoterapie

Je zaměřena na konkrétní potřeby daného klienta, je mu tzv. ušitá na míru. Individuální felinoterapie se zaměřuje na kompenzaci potíží jednotlivých klientů dle jejich diagnózy. Jedná se např. o procvičování hrubé a jemné motoriky, prostorové orientace, koordinace a rovnováhy, komunikace, fyzického kontaktu atp.

                                 

 

TOPlist

aktualizováno: 05.12.2018 12:42:01