Fyzioterapie je další důležitou součástí komplexní péče o klienta. Zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. 

 

Jak to u nás chodí?

S každým klientem pracujeme zcela individuálně, takže ani zde se od nás nedočkáte žádných stereotypů a zajetých postupů. Všechny terapie jsou navrženy podle potřeb a možností daného klienta tak, aby vycházely z individuálního rehabilitačního plánu, plnily jeho cíle a současně respektovaly momentální potřeby a možnosti klienta. Rehabilitační plán a jeho výsledky pravidelně konzultujeme se všemi kolegy komplexní péče, aby v každém okamžiku terapie byla zajištěna její maximální efektivita a tím jsme dosáhli co nejlepších výsledků v nejkratším možném časovém horizontu.
 
 
 
Kde terapie probíhají?
 
Většinu terapií zajišťujeme v domácím prostředí klienta. Domácí prostředí je místo, na které je klient zvyklý a ve kterém se cítí příjemně. Dále se snažíme jednotlivé činnosti rehabilitačního plánu přizpůsobit vybavení a prostorovým dispozicím domova tak, aby nebylo nutné na každou aktivitu pořizovat mnohdy velice nákladné pomůcky. Do terapie zacvičujeme i rodiče klienta / klienta samotného, aby terapie mohla být prováděna tak často, jak bude pro klienta ideální a tím byl potenciál léčby maximálně využit.

 

 
Poskytované terapie a služby:
 
 
Rehabilitační plavání - více informací ZDE
 • práce s těžištěm
 • posilování svalového korzetu
 • prostorová orientace
 • dechová harmonizace
 • harmonizace svalového napětí
 
 
Senzomotorická cvičení
 • orientace v prostoru
 • vnímání vlastního těla
 
 
Léčebná tělesná výchova
 • posílení svalového korzetu
 • rozvoj a fixace koordinačních dovedností
 • aktivace hlubokého stabilizačního systému
 • cílená dechová aktivizace 
 • rozvoj prostorové orientace
 

Masáže
 • technika, při níž vnějšim působením na svaly a měkké tkáně dochazí k jejich prokrvení, uvolnění, zmírnění bolesti a následné harmonizaci svalového napětí
 • jedná se o léčebně-rahabilitační služby, nikoli o relaxační zážitek ;-)
 

Kinesiotaping
 • metoda, která spočívá v lepení pružných bavlněných pásek na postižená místa, kterými mohou být svaly, šlachy, vazy, klouby, mízní uzliny
 • dochází tím k relaxaci svalů, redukci bolesti, otoku a modřin
 
 
Míčkování
 • cílená selektivní úprava hypertonie daných oblastí 
 
 
Orofaciální stimulace
 • náprava vadných stereotypů v oblasti jazyka
 • mluvidel a polykání
 • příprava pro logopedická cvičení
 
 
Vojtova metoda reflexní lokomoce
 • aktivizace centrálního nervového systému
 • harmonizace svalového napětí
 • práce s těžištěm
 • fyziologické řazení svalových řetězců
 • aktivace bránice
 • práce s hlubokým stabilizačním systémem
 • posílení svalového korzetu 
 
 
Bobath koncept
 • korekce výchozích poloh pro aktivity
 • vedoucí k harmonizaci svalového napětí
 • posílení svalového korzetu
 • práce s těžištěm 

Poradenství v oblasti správného výběru, nastavení a používání kompenzačních pomůcek

 

 
 

 
 
TOPlist

aktualizováno: 05.12.2018 12:42:01