HIPOREHABILITACE je hlavní nadřazený pojem pro terapii, která využívá pozitivního působení koně na zdraví člověka. Terapeutické schopnosti koní lze využít např. k nácviku komunikačních dovedností klienta, motivaci a aktivizaci klienta, rozvoji hrubé a jemné motoriky, koordinace, rehabilitaci oslabených pohybových funkcí atd.                                     

S našimi koňmi se zaměřujeme na AVK (Aktivity s Využitím Koní) a ve volných chvílích provádíme osvětovou činnost, při které je ovšem nutná - pro program CHOV KONÍ - návstěva klientů ve stáji jako u AVK (přeprava koně je trošku složitější než v případě kočky a psa, se kterými při osvětových programech dojíždíme za klienty).

 

Společensko-osvětové akce                                                                                                             

Osvětové programy se týkají v tomto případě zejména mateřských a základních škol, zařízení pro handicapované. a seniory. Zařízením nebo samotnými klienty je vybrán program, který je zábavnou formou prezentován a doplňován názornými ukázkami. Forma a styl přednášek jsou individuálně přizpůsobovány podle schopností a možností klientů.

Programy osvětové činnosti:   

HIPOREHABILITACE   -  srozumitelnou formou přibližuje laické veřejnosti tento obor, jednotlivá odvětví a  možnosti využití

CHOV KONÍ   -   zábavnou formou objasňuje základní aspekty chovu koní, seznamuje s péčí o koně a jedntlivými jezdeckými odvětvími, zahrnuje ukázku dovedností koně a krátké svezení pro účastníky programu

 

 

Aktivity s využitím koně (AVK)

Jedná se o využití pozitivního působení koně na klienta v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Tudíž se zde již nejedná o léčbu, ale o edukační a terapeutický proces, který provádí speciální pedagog. V rámci AVK kůň příznivě působí v pedagogické a psychologické rovině a pomáhá tím u klienta odstraňovat patologické vzorce chování, agresivitu, emoční poruchy, labilitu atd. Rozvíjí smyslové vnímání, hrubou i jemnou motoriku, rovnováhu, komunikační dovednosti, zodpovědnost, kázeň a jiné. AVK nabízí velmi široké spektrum způsobů práce s klientem. Lze pracovat individuálně nebo ve skupinkách, do terapie je zahrnuta již práce ve stáji, příprava koně (tzn. čištění, sedlání), práce s koněm ze země a samotné ježdění.

 

                         

 

Při správném vedení jednotky zvyšují AVK sebehodnocení klienta, navozuje stav relaxace a poskytuje prostor pro lepší komunikační podmínky. Jízda na koni nabízí možnost vytvoření interakce mezi instruktorem, koněm a klientem. Při skupinové lekci se pak tato možnost interakce rozšiřuje o jednotlivé členy skupiny. Cílem AVK je podpora sebedůvěry klienta prostřednictvím cvičení samostatnosti, obratnosti a odvahy, rozvoje komunikace klienta vůči koni i instruktorovi, tlumení agresivity, výchovy k zodpovědnosti a kázni. Ve většině případů při AVK instruktor stojí v pozadí a korekci poruchy provádí sám kůň. Instruktor zde slouží pouze jako prostředník v navázání správné komunikace. 1

 

    

 

„Nesmíme zapomínat, že jednotlivé disciplíny hiporehabilitace nemůžeme od sebe zcela oddělovat. Tyto části spolu úzce souvisí a prolínají se. Vždy, když se u klienta zaměřujeme na ovlivnění psychiky, ovlivňujeme také jeho tělesnou stránku a naopak. Proto je vhodné úzce spolupracovat také s ostatními odborníky všech oborů, kteří se na realizaci terapie podílejí.“ 2

 

 

 

 


1)   Občanské sdružení Svítání. Pedagogicko-psychologické aktivity. Dostupné na WWW:<http://www.os-svitani.cz/AVK-a-TVKPP.php>, 26.01.2010

2) Casková, Léčba koňmi: 12. Pedagogicko-psychologické aktivity. Dostupné na WWW:<http://www.equichannel.cz/lecba-konmi-12-pedagogicko-psychologicke-aktivity>, 26.1.2010

 

TOPlist

aktualizováno: 05.12.2018 12:42:01