Duhová cesta, z. s. je nezisková organizace, která se primárně věnuje hiporehabilitaci (speciálně-pedagogické terapii za pomoci koní), canisterapii (speciálně-pedagogické terapii za pomoci psů) a vzdělávání nových canisterapeutických týmu (dalších lidí se psy, kteří budou chodit pomáhat dalším klientům).

Naším cílem je maximální podpora začlenění klientů do běžného života. Rodiny našich klientů jsou mnohdy finančně velmi zatíženy péčí o své blízké, proto se snažíme poskytovat jim služby za cenu skutečných nákladů spojených se zvířaty. Terapeuti svůj čas věnují klientům v rámci dobrovolnické činnosti.

Vzhledem k výše zmíněnému způsobu financování terapií našimi klienty, zajistíme z provozu základní potřeby našich terapeutických zvířat. Nadstandartní péči (speciální výživové doplňky, speciální veterinární péče, nové pomůcky pro terapii), která je pro tato zvířata nepostradatelná,, hradíme již ze svých osobních financí. Abychom mohli zajistit kllientům slušné zázemí a potřebné pomůcky na terapii, aktivně i pasivně, oslovujeme firmy a individuální dárce s žádostí o podporu našeho záměru. Na sponzorské dary a příspěvky vždy vystavíme řádný přijmový doklad a veškeré darované peníze si, vzhledem k naší neziskovosti, lze odečíst ze základu daně z příjmu.

 

Můžete nám pomoci následovně:

  • sponzorský dar (bude použit k dosahování daných cílů spolku)
  • příspěvek na konkrétní věc (nebo lze zakoupit a darovat přímo danou věc)

Za Vaši pomoc a podporu uveřejníme, v případě zájmu, poděkování na našich webových stránkách a na Facebooku spolku Duhová cesta. Dále Vám zašlemet fotodokumentaci pomůcek zakoupených z finančních darů, při jejich využívání (pokud se jednalo o příspěvek na konkrétní věc).

 

Číslo našeho transparentního účtu u FIO banky:

2300631196/2010

 

 

PREZENTACE NAŠEHO PROJEKTU KE STAŽENÍ KOMPLETNÍ PREZENTACEZKRÁCENÁ VERZE

 

TOPlist

aktualizováno: 08.02.2020 22:56:29