Duhová cesta, z. s. je nezisková organizace poskytující komplexní péči o děti se speciálními potřebami. Naším cílem je maximální podpora adaptability klientů na okolní prostředí. Rodiny našich klientů jsou mnohdy finančně velmi zatíženy péčí o své blízké, proto se snažíme poskytovat jim služby za symbolickou cenu a vybrané klienty podporovat zdarma. Vzhledem tomu, že pracujeme v neziskovém sektoru, nedokážeme si finance na celý svůj provoz, zejména v oblasti zooterapie (ustájení koní, speciální výživové doplňky, speciální veterinární péče, podkovářská péče, výcvik zvířat, pomůcky k poskytování zooterapie...), zajistit samostatně a tak se postupně, aktivně i pasivně, snažíme oslovovat firmy a individuální dárce s žádostí o podporu našeho cíle. Na sponzorské dary a příspěvky pochopitelně vystavíme řádný přijmový doklad a veškeré darované peníze si, vzhledem k naší neziskovosti, lze odečíst ze základu daně z příjmu.

 

Můžete nám pomoci následovně:

  • sponzorský dar (bude použit k dosahování daných cílů spolku - zajištění provozu)
  • příspěvek na konkrétní věc (takto budete konkrétně vědět na co byly vaše peníze použity)

 

Pokud chcete přispět na konkrétní věc, budeme rádi za příspěvek na:

  • péči o zvířata (veterinární péče, podkovářská péče, výživové doplňky...)
  • nákup potřeb a vybavení pro zooterapii
  • speciální výcvik našich terapeutických zvířat
  • nákup speciálně-pedagogických a fyzioterapeutických pomůcek
  • další vzdělávání odborných pracovníků
  • pořádání propagačních a vzdělávacích akcí pro laickou i odbornou veřejnost

 

Za Vaši pomoc a podporu uveřejníme poděkování na našich webových stránkách a na Facebooku spolku Duhová cesta. Dále Vám můžeme zaslat fotodokumentaci pomůcek zakoupených z finančních darů, při jejich využívání.

 

 

Číslo našeho transparentního účtu u FIO banky:

2300631196/2010

 

 

 

Budeme rádi i za sdílení našeho informačního materiálu. Stáhnout si ho můžete ZDE.

 

TOPlist

aktualizováno: 05.12.2018 12:42:01