Martin Janoud

 

Vzhledem k aktivnímu působení v cyklistice a znalosti tohoto prostředí si Martin dlouho myslel, že jeho parketou budou sportovci. Naštěstí ale člověk míní, osud mění a tak Martin začal pracovat se seniory, zdravotně postiženými a později s dětmi, na které se nyní specializuje. Již během studia Fyzioterapie začal se zájmem působit v oboru, narozdíl od svých spolužáků, kteří upřednostňovali finančně atraktivnější pracovní možnosti před profesním rozvojem. Díky tomu velmi rychle získal cenné zkušenosti a práce s rozmanitou klientelou Martinovi umožnila náhled i do souvisejících oborů, přičemž vznikla prvotní myšlenka na potřebu ucelené komplexní péče, která zde chybí. Martin se neustále vzdělává ve svém oboru i v oborech souvisejících, tak aby dokázal efektivně pracovat s požadavky svých kolegů pedagogů, logopedů, ergoterapeutů… Aktuálně studuje speciální pedagogiku se zaměřením na psychopedii a logopedii. Část jeho průběžného vzdělávání je zaměřena na celostní přístup, který vhodně kombinuje s klasickou rehabilitační péčí.

 

VZDĚLÁNÍ:

 • Všeobecné gymnázium
 • Fyzioterapie


CERTIFIKOVANÉ KURZY A ZKOUŠKY:

 • Kvalifikační kurz Sanitář
 • Masáž lávovými kameny
 • Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
 • Zdravotní problematika hřbetu koní I a II
 • Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
 • Rekvalifikační kurz Pečovatel / pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Reiki (I a II)
 • Dornova metoda a Breussova masáž
 • Kraniosakrální terapie
 • Dornova metoda II.
 • Kurz reflexní terapie
 • Ergoterapie a její využití v praxi
 • Škola reflexní terapie I.
 • Škola reflexní terapie II.
 • Škola reflexní terapie III.
 • Čínský pentagram
 • Marma Therapy I.
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace - Pohybem se učíme®
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi - Pohybem se učíme®


ABSOLVOVANÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDNÁŠKY, ODBORNÉ SEMINÁŘE, STÁŽE:

 • Stáž včetně supervize v hipoterapeutické ambulantní péči v délce 300 hodin.

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

Praxe v rámci studia VŠ:

 • Stáž na rehabilitačních odděleních ve dvou zdravotnických zařízeních v Belgii – 3 měsíce
 • Rehabilitační ústav Kladruby – 1 měsíc
 • CLPA Vysočany
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Hospic Dobrého pastýře Čerčany
Pracovní pozice: asistent rehabilitace
Náplň práce: nácviky běžných denních činností, nácvik sebeobsluhy, asistence při fyzioterapii, aktivizace a motivace klientů trvale upoutaných na lůžko, relaxační cvičení, polohování klientů, osobní péče o klienty
 
Osobní asistence u klienta po traumatickém poranění mozku
Pracovní pozice: osobní asistent
Náplň práce: osobní péče o klienta, nácvik sebeobsluhy, nácvik běžných denních činností, rehabilitační péče, asistence při fyzioterapii, asistence při ergoterapii, asistence při logopedii, asistence při hiporehabilitaci
 
Šarlota Care, s.r.o.
Pracovní pozice: pomocný fyzioterapeut v péči o seniory
Náplň práce: individuální péče o klienty, nácviky běžných denních činností, nácvik sebeobsluhy, asistence při fyzioterapii, asistence při ergoterapii, masáže, provádění vodoléčby, relaxační cvičení, polohování klientů, aktivizace a motivace klientů trvale upoutaných na lůžko
 
Osobní asistence u dítěte s narušenou komunikační schopností
Pracovní pozice: osobní asistent
Náplň práce: osobní péče o klienta, osobní asistence v MŠ, předškolní příprava pod vedením, speciálního pedagoga, asistence při speciálně-pedagogické péči, nácvik sebeobslužných činností, nácvik běžných denních činností, rozvoj adaptace, rehabilitační péče, relaxační cvičení, zdravotní tělesná výchova, hiporehabilitace
 
Duhová cesta, z.s.
Pracovní pozice: fyzioterapeut (s garancí a supervizí registrovaného fyzioterapeuta) a rehabilitační pracovník
Náplň práce: vedení fyzioterapie dle individuálního rehabilitačního plánu, rehabilitační péče, zdravotní tělesná výchova, rehabilitační plavání, relaxační cvičení, masáže, přímá práce s klientem v rámci nácviku sebeobslužných činností a běžných denních činností, rozvoj adaptace na běžné vzdělávací a pracovní prostředí, poradenství ohledně kompenzace oslabených pohybových funkcí, aktivizace a motivace v rámci individuálně rehabilitační péče, hipoterapie, asistence při hiporehabilitaci, asistence při speciálně-pedagogické péči, přímá spolupráce s ostatními odbornými pracovníky komplexní péče a spolupracujícími institucemi
 
Mannaz - terapeutická školička s.r.o.
Pracovní pozice: fyzioterapeut (s garancí a supervizí registrovaného fyzioterapeuta) a rehabilitační pracovník, spolumajitel a jednatel společnosti
Náplň práce: vedení fyzioterapie dle individuálního rehabilitačního plánu, rehabilitační péče, zdravotní tělesná výchova, relaxační cvičení, masáže, přímá práce s klientem v rámci nácviku sebeobslužných činností a běžných denních činností, rozvoj adaptace na běžné vzdělávací a pracovní prostředí, poradenství ohledně kompenzace oslabených pohybových funkcí, asistence při speciálně-pedagogické péči, řízení ekonomické a provozní sekce firmy

 

TOPlist

aktualizováno: 02.08.2020 22:55:58