Provoz terapeutické činnosti pod hlavičkou "Tak trochu jinak" se datuje od roku 2010. Zpočátku mezi hlavní činnosti patřilo poradenství zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti a canisterapie.  S dalším vzděláváním se služby postupně rozšiřovaly dle poptávky klientů a ruku v ruce s cítěním potřeby dělat určité věci jinak. A tak se většina nabízených služeb začala stáčet kolem oboru speciální pedagogiky a terapeutické činnosti v rámci tohoto oboru s využitím alternativních metod a přístupů využívajících přirozených možností a schopností jedince.

V roce 2014 jsme se rozhodli zahájit, po několikaměsíčních přípravách, činnost zooterapeutické organizace se základní myšlenkou pomoci klientům, vyhledávajícím komplexní systém řešení jejich potíží, respektující jejich individualitu. Specializujeme se na hypersenzitivní jedince, chcete-li "křišťálové", "indigové" a "duhové" děti, které jsou velmi často zaškatulkovány pod odborné pojmy autismus, hyperaktivita a poruchy chování. V žádném případě nezpochybňujeme tyto diagnózy, ale poslední dobou jsou stále častěji přiřazovány dětem, které nevykazují jejich typické znaky a projevy, a to pouze z toho důvodu, že děti je třeba prostě někam zařadit ve školském a zdravotnickém systému. Nicméně tyto děti pak nedostávají odpovídající péči a dochází ke stagnaci jejich osobnostního rozvoje a duševního růstu. Zastáváme názor, že vhodný systém ranné péče dokáže značně eliminovat tyto potíže a pomoci tak se těmto jedincům zařadit do běžného života.

Postupem času jsme se rozhodli, po dlouhém zvažování, vstoupit do neziskového sektoru a od 22. července 2014 jsme vedemi jako zapsaný spolek.

Naše hlavní činnost je založena na speciálně-pedagogické pomoci, v rámci výchovně-vzdělávacího procesu, s podporou terapeutického působení našeho čtyřnohého týmu, které je cíleně navrhováno dle individuálních potřeb klienta. Komplexní systém terapie jedince je uzavřen poradenstvím úpravy životního stylu (prostředí, myšlení, stravování - vše na základě poznatků tradiční čínské medicíny a přírodních zákonů) s podporou přírodních bylinných koncentrátů a esencí z divoce rostoucích rostlin. Tento ucelený komplex "tak trochu jiné" terapie má velký předpoklad výrazného zlepšení psychického i fyzického stavu klienta.

 

Náš tým je vždy složen z odborníků tak, aby mohla být klientům poskytována komplexní pomoc a podpora.

 

 

 


 

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE DUHOVÁ CESTA, Z.S. - ZMĚNA 2016

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE DUHOVÁ CESTA, Z.S.

ZKUŠEBNÍ ŘÁD - CANISTERAPIE

 

 

 

TOPlist

aktualizováno: 05.12.2018 12:42:01