Sociální rehabilitace je soubor cílených aktivit, pomocí kterých u klienta dochází k rozvoji samostatnosti a soběstačnosti. Jedná se o propojení aktivit ergoterapie, fyzioterapie, speciální pedagogiky a sociální práce, čímž vznikne aktivizační a adaptační program "na míru" pro každého klienta, který optimálně rozvíjí momentální schopnosti a dovednosti, posiluje jeho návyky a poskytuje optimální metody pro nácvik běžných denních činností.

Sociální rehabilitaci poskytujeme formou terénních služeb (u klienta v domácnosti), kdy pracujeme s dítětem dle individuálního rehabilitačního plánu a zároveň do cílených aktivit zacvičujeme rodiče, aby mohl být rehabilitační plán dodržován v maximální kvalitě i bez naší přítomnosti.

 

U našich klientů se zaměřujeme na nácvik dovedností podporujících soběstačnost v běžných denních činnostech.

1) nácvik konkrétních pohybových stereotypů, které jsou pro pacienta problematické

  • nácvik úchopů
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • rozvoj koncentrace, koordinace, vytrvalosti a výkonnosti

2) upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

3) nácvik sebeobsluhy

  • stravování
  • osobní hygiena
  • oblékání

4) nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru

 

Dle zaměření individuálního rehabilitačního plánu sociálně rehabilitační činnost zajišťují:

  • Mgr. Šárka Smíšková
  • Martin Janoud
  • Mgr. Barbora Sedlářová
  • Bc. Eliška Černá, DiS.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 05.12.2018 12:42:01