DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Mgr. Barbora Janoudová

 

 

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.”

                                                                                                                                      Platón  

  

Po vystudování střední zemědělské školy byla Barbora sice spokojená, s nabytými znalostmi z oblasti chovu zvířat a veterinárního lékařství, ale zhodnotila, že dále touto cestou jít nechce. Při dlouhodobé praxi na veterinární ošetřovně zjistila, že má svérázný názor k invazivním lékařským přístupům, a proto by ji práce v tomto odvětví ubíjela, jelikož klasický medicínský model je uplatňován i zde, jelikož nemocný pacient = platící majitel.

Po prvním semestru na vysoké škole zemědělské se jí naskytla neodmítnutelná pracovní nabídka, v rámci které se začala úzce profilovat její životní cesta. Přes šest let pracovala jako speciální pedagog a vedoucí oboru Zahradnické práce na OU pro žáky s kombinovaným postižením. Toto zaměstnání Barboře umožnilo, mimo vystudování specializačního oboru, dobře se zorientovat v problematice lidské psychiky a zároveň jí poskytlo bohaté zkušenosti při práci s rozličnou škálou klientů. Stále to ale nebylo ono, nebyla v systému školství spokojena s metodami práce s klienty a způsobem jejich osobnostního rozvoje - přesněji řečeno nerozvoje. Proto se zaměřila na klienty s nižším věkem, kde je možno spoustu věcí ještě stále pozitivně ovlivnit. Vzhledem k tomu, že od útlého věku inklinovala k esoterickým vědám, alternativní medicíně a prakticky všem "přírodním" a neinvazivním metodám, začala se soustavně vzdělávat v jednotlivých oborech přírodní medicíny a postupně působila jako alternativní terapeut a lektor v několika organizacích.

Od dětství se Barbora pohybuje kolem zvířat, od čtyř let měla doma psa a od šesti let byla vedena k jezdectví. Právě láska ke zvířatům, v propojení s její profesí a "alternativními" zájmy, jí dovedla ke canisterapii, kterou se svým psem, fenkou čínského chocholatého psa, od roku 2009 aktivně vykonává. V roce 2012 začala terapeuticky působit i s kočkou Adélkou, ale jen u několika specifických klientů, vzhledem tomu, že s kočkou je to vždy trochu náročnější akce. V roce 2014 oficiálně odstartovala s klisnou Rebellou a valachem Oliverem provoz hiporehabilitace, které se v současné době věnuje nejvíce, vzhledem tomu, že její terapeutická fenka už je v důchodovém věku a tak už má nárok vybírat si kdy a zda vůbec chce pracovat s klienty.

Se zkušenostmi roste i motivace k dalšímu vzdělávání, a to u Barbory zejména v oborech, které nepatří mezi ty "tradiční" a běžně používané. Měla možnost ověřit si nesporné výsledky a nepřeberné možnosti využití alternativních přístupů v praxi, což o to více podnítilo její zájem o ně.  Díky alternativním metodám se naučila na určité věci  pohlížet z jiné perspektivy, komplexně a tak trochu jinak...

Při práci s klientem vždy preferuje celostní přístup. Kombinuje tradiční terapeutické a diagnostické postupy s alternativními metodami, které mnohdy významně urychlí průběh terapie a mohou zcela změnit pohled klienta na danou věc.

 

VZDĚLÁNÍ:

 • Střední zemědělská škola - obor Agropodnikání
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
 • Speciální pedagogika - zaměřeno na diagnostiku a poradenství


CERTIFIKOVANÉ KURZY A ZKOUŠKY:

 • Jezdecká licence
 • Canisterapeutický kurz + zkoušky canisterapeutického psa a následná přezkoušení týmu
 • Reiki (I, II a III Master) s výukou základů tradiční čínské medicíny
 • Intuitivní diagnóza a mentální léčba
 • Praktická psychoterapie NLP
 • Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností) – komunikace oprávněných požadavků a emoce.
 • Rekvalifikační kurz - Poradce zdravého životního stylu
 • Rekvalifikační kurz - Pečovatel / pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Rekvalifikační kurz - Lektor
 • Bach Internacional Education Programe – Level 1
 • Systemická práce s rodinou
 • Poruchy autistického spektra bez intelektového handicapu – Aspergerův syndrom, autismus, přístup a metody práce
 • Školní zralost a zápis do školy
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku
 • Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku
 • Metoda dobrého startu
 • Reiki Master Teacher
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – I.
 • Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání MaTeRS mapujícího testu školní připravenosti.
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – II.
 • Praktická aromaterapie pro každého
 • Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup do školy
 • Certifikační vzdělávání pro lektory Znakového jazyka pro batolata Baby Signs® a programu Go Kids® Rozvíjím se
 • Využívání diagnosticko-dynamického přístupu v poradenské praxi (předpokládané dokončení duben 2018)
 • Aromaterapie - Celostní péče o maminky (těhotenství a porod) a děti
 • Orientační logopedické vyšetření
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole
 • ADHD ve třídě, školní družině
 • Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace - Pohybem se učíme®
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi - Pohybem se učíme®


ABSOLVOVANÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDNÁŠKY, ODBORNÉ SEMINÁŘE, STÁŽE:

 • Základní kurz TČM
 • Veterinární preparáty Energy a jejich využití pro zvířata
 • Využití čínské medicíny při léčbě psů a koček
 • Body zdraví - akupunktura, akupresura
 • Výběr produktů Energy podle principů TČM
 • Stáž včetně supervize v hipoterapeutické ambulantní péči v délce 300 hodin.
 • Rozvoj osobnosti s pomocí koní

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

Dlouhodob praxe v rámci studia SŠ:
Obchodní družstvo Soběšice, Ekofarma - zootechnika, veteriární asistence

Veterinární ošetřovna MVDr. Šťastný - veterinární asistentka v ordinaci malých zvířat

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.
Pracovní pozice: speciální pedagog, vedoucí oboru Zahradnické práce
Náplň práce: zajištění chodu detašovaného pracoviště, výuka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů zahradnického oboru, komunikace a kooperace se spolupracujícími institucemi, vedení praxe studentů pedagogických a sociálních škol

OSVČ
Pracovní pozice: speciální pedagog, alternativní terapeut, poradce zdravého životního stylu
Náplň práce: konzultace, poradenství a alternativní terapie v oblasti speciální pedagogiky (s využitím alternativních přístupů, zooterapie), práce s klienty rané péče, dětmi předškolního a školního věku, osobami s handicapem a seniory, poradenství v oblasti zdravého životního stylu, konzultace a oponentura absolventských, bakalářských a diplomových prací.

MARTIN o.p.s.
Pracovní pozice: lektorka volnočasové aktivity – canisterapeut
Náplň práce: vedení aktivačně-motivačního programu s využitím psa pro žáky s kombinovaným postižením

Domov pro seniory Slunečnice
Pracovní pozice: aktivačně-motivační pracovník se psem, lektorka volnočasové aktivity – canisterapeut
Náplň práce: aktivačně-motavační činnost u klientů, s omezenou možností pohybu a imobilních, za pomoci psa, lektorka volnočasové aktivačně-motivační aktivity pro seniory s využitím psa.

OVB Allfinanz, a.s. – OSVČ
Předmět činnosti: finanční poradenství, vedení týmu
Pracovní pozice: obchodní vedoucí
Náplň práce: vedení týmu finančních reprezentantů, odborná a administrativní podpora ochodního týmu, plánování činnosti, vedení přijímacích pohovorů, lektorování vzdělávacích školení, jednání s klienty, příprava finančních projektů

EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
Pracovní pozice: ředitelka institutu, lektor
Náplň práce: zajištění chodu vzdělávacího institutu, řízení procesů firmy, budování obchodních vztahů, rozvíjení služeb pro veřejnost, profesionalizace a rozvoj organizace, zvyšování kvality poskytovaných služeb, jednání s ministerstvy ohledně vzdělávacích programů, zpracování akreditací pro jednotlivé vzdělávací kurzy, přímá lektorská činnost

Duhová cesta, z.s. – nezisková organizace
Pracovní pozice: ředitelka neziskové organizace, speciální pedagog, lektor
Náplň práce: konzultace, poradenství a speciálně-pedagogické terapie v systému komplexní péče o klienta se speciálními potřebami, zajištění chodu neziskové organizace, lektorská činnost, organizace vzdělávacích akcí, komunikace se sponzory, realizace dobrovolnického programu a praxe studentů, osvětová činnost pro veřejnost, vzdělávání v zooterapii a celostním speciálně-pedagogickém přístupu, publikační činnost, konzultace a oponentura absolventských, bakalářských a diplomových prací.

Mannaz - terapeutická školička s.r.o.
Pracovní pozice: spolumajitelka, jednatelka, speciální pedagog, celostní terapeut
Náplň práce: vedení pedagogické a terapeutické sekce, konzultace, poradenství, speciálně-pedagogická diagnostika a speciálně-pedagogické terapie v systému komplexní péče o klienty se speciálními potřebami.

 

 

aktualizováno: 02.08.2020 22:55:58